Tilbud

Vi er spesialister på produksjon av prefabrikkerte elementer av betong og armert betong til vegger, dekker, trapper, balkonger, søyler osv.

Anlegget produserer ikke standardkomponenter, alle komponenter er fremstilt etter individuelle prosjekter.

I dag kan vi produsere armerte betongelementer (ikke forspent betong) i en mengde opp til 90 m3 per dag.

Ved fremstilling av prefabrikkerte betongelementer bruker vi betong i klasse C25/30 (tidligere B30) til C50/60 (tidligere B60).

Ved produksjon av komponenter som er utsatt for værpåkjenninger (f.eks. balkongplater) bruker vi betong med forbedret forstbestandighet.

Komponenter med tynne vegger eller veldig komplisert utforming fremstilles med SCC selvkomprimerende betong. For produksjon av fasadeelementer bruker vi arkitektonisk betong.