Sertifikater

Kvalitetskontroll på SCANBET er basert på bedriftens kvalitetskontrollsystem. Dette innebærer kontroll av operasjoner i hvert trinn i produksjonen.

Vårt kvalitetskontrollsystem ble godkjent av det norske sertifiseringsorgan Kontrollrådet.

Kontrollrådet har tildelt SCANBET sertifikat for fabrikkens produksjonskontroll nr. 1111-CPD-0408 vedrørende samsvarsvurdering system for disse standardene:

  • NS-EN 13225:2004 Prefabrikkerte betongprodukter. Lineære konstruksjonselementer;
  • NS-EN 13747:2005+A1:2008 Prefabrikkerte betongprodukter. Plater for sammensatte etasjeskillere;
  • NS-EN 14843:2007 Prefabrikkerte betongprodukter. Trapper;
  • NS-EN 1992:2007 Prefabrikkerte betongprodukter. Veggementer.

Sertifikatet gir SCANBET rett til a merke sine produkter med CE-merke.

Sertifikat nr. PROD-050 utstedt av Kontrollrådet bekrefter at bedriften har etablert og gjennomført et system for produksjon av prefabrikkerte betongelementer i henhold til NS-EN 13369:2001 – Felles krav til prefabrikkerte betongprodukter.

SCANBETs produksjonskontrollsystem oppfyller også kravene i DIN EN 206-1:2001-07, DIN1045-1-3 2008-08, DIN1045-4:2001-7, noe som er bekreftet av samsvarssertifikat utstedt av Brandenburgische Technische Universität i Cottbus.

Vi er også godkjent av svenske NORDCERT.

NORDCERT har tildelt oss sertifikat nr. 2113 som bekrefter samsvar med standardene EN 13369, BKR og BBK samt BBC sertifiseringsregler.

 

P.B.-M. Scanbet Sp. z o.o., som det første selskapet i Polen, har fått EPD (Environmental Product Declaration – produkt miljødeklarasjon), utstedt av ITB i Warszawa.

Type III miljødeklarasjon (EPD) er en samling av miljødata om de ulike fasene i produktets livssyklus, basert på ISO 14040-serien av standarder.

EPD, i henhold til ISO 14025, er avgjørende for å vurdere anleggets miljøbalanse, og inkluderte opplysninger er nødvendig for å få sertifikat for bygninger som oppfyller kravene til bærekraftig utvikling (f.eks. BREEAM og LEED sertifisering).