Prefabrikkerte armerte betong balkonger

  • Understøttede balkonger
  • Frittbærende balkonger med delvis eller helt eliminerte kuldebroer
  • Balkonger med sklisikker overflate

Takket være riktig betongteknologi krever våre balkonger ingen isolering, beslag og overlegg etter montering. Denne teknologien er brukt med suksess i Norden og Tyskland.