Prefabrikkerte armerte betongvegger

  • Bærende innervegger
  • Sandwich type yttervegger
  • Sandwich type sokler
  • Enkle og sandwich type bunnsviller