Prefabrikkerte armerte betongelementer til konstruksjoner av bygninger, haller, stadioner osv.

  • Prefabrikkerte bjelker (ikke forspente)
  • Prefabrikkerte søyler
  • Prefabrikkerte fundamentplater
  • Prefabrikkerte støttemurer
  • Prefabrikkerte gesimser til viadukter osv.